Sunday, 23 July 2017

5 Succesvolle Carrières die in uw handbereik liggen door online Statistiek te studeren

Statistiek is een onderdeel van de wiskunde, dat zich bezighoudt met gegevens die worden verzameld en geanalyseerd. Op basis van deze analyses kunnen vervolgens belangrijke beslissingen genomen worden. We leven in een wereld vol data en informatie waarin gegevens niet alleen belangrijk zijn; Ze zijn cruciaal voor het voortbestaan van een bedrijf. De kennis van statistiek is dus nuttig om een goedbetaalde baan te scoren, in vrijwel elke acsector. Hieronder is een lijst van enkele carrière-mogelijkheden voor de statisticus:

1. Statisticus bij de overheid

Overal ter wereld werken statistici voor de overheid; ze verzamelen en analyseren data en stellen op basis van deze analyses rapporten op voor de regering. De jobinhoud van een data scientist bij de overheid is veelzijdig. Voorbeelden van data die je bij de overheid analyseert zijn werkloosheidscijfers, hoeveel verkeersongevallen plaatsvonden in een bepaalde regio of zelfs in het hele land, wat het gemiddelde aantal ongevallen in een bepaalde maand of een bepaald seizoen van het jaar was, enz.
De inhoud van de studies van een statisticus bij de overheid kan variëren in overeenstemming met de behoeften van de overheid en de bevolking. De salarissen van statistici die werkzaam zijn voor de overheid zijn vrij hoog.

2. Data Scientist – Thema Milieu

Een tweede type baan die u kan scoren als kenner van Data Science is het analyseren van milieugerelateerde onderwerpen. Dit werk is relatief complex en u zal moeten samenwerken met wetenschappers en milieu-experts. Statistici die werken op milieugerelateerde onderwerpen zijn vaak betrokken bij onderzoeksorganisaties, die met hen samenwerken en hen adviseren.

3. Docent Statistiek

Het doceren van Statistiek is een job die je veel voldoening kan geven. Eén van de mogelijkheden, wanneer u ervaring hebt met statistiek, is het doceren van statistiek om studenten vaardigheden in het analyseren van data aan te leren. Statistiek wordt zowel gedoceerd op middelbaar, als op hoger en universitair niveau. Om als docent in statistiek aan de slag te gaan, heeft u ruime ervaring nodig met methodologische vakken. U kunt als docent ook aan de slag voor het geven van bijlessen aan studenten via portalen zoals Stats4Students. Het onderwijzen van statistiek geeft enorme voldoening en is een mooie bijverdienste, en zelfs een volwaardige carrière als u hier voltijds in wilt investeren.

4. Marktonderzoeker

Veel bedrijven werken vandaag de dag met freelance statistici om marktonderzoek te doen. Ze willen weten welke consumenten welke producten gebruiken en om sales te voorspellen aan de hand van verkoopsdata. Marktonderzoekers analyseren de behoeften en wensen van huidige en potentiële klanten. Als uw bedrijf een nieuw project begint, dan kan u het advies van een marktonderzoeker zeker gebruiken. Als marktonderzoeker is het essentieel op de hoogte te zijn van de markten waarover je onderzoek voert, alsook om gekwalificeerd te zijn in verschillende statistische technieken om vraagstukken op te lossen, die door uw klanten voorgelegd worden.  Ervaring met onderzoek is hier een vereiste.

5. Statistisch Adviseur

Eén van de meest lucratieve carrières waarin statistici kunnen toetreden, is die van statistisch adviseur. In deze functie kunt u verschillende opdrachtgevers adviseren die behoefte hebben aan uw statistische analyses, advies en training. Uw opdrachtgever komt uit verschillende vakgebieden zoals het bedrijfsleven, geneeskunde, milieu-domein en zelfs de overheid. U verzamelt gegevens, analyseert ze en adviseert over mogelijke pisten en beslissingen

No comments:

Post a Comment